Tekstvak: Historische Groote Sluis Zaandam
Tekstvak: De Groote Zeesluis is de kleinste van de 2 sluizen in de Voorzaan te Zaandam en is een Rijksmonument. De andere sluis is de Wilhelmina sluis. 
De beide sluizen maken, samen met het Zaangemaal, deel uit van het waterbeheersysteem van het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier.
De officiŽle naam van de sluis is: Hondsbossche Zeesluis.
Het schutten in deze historische Sluis stoelt op twee belangrijke pijlers,
De naastgelegen Wilhelminasluis te ontlasten door kleinere schepen te schutten, dus apart van grote schepen in een kleinere schutkolk;
Het in bedrijf houden van een historisch object middels de traditionele bediening met de kaapstaanders.
De sluis wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers bediend tijdens het vaarseizoen van half april tot half oktober. (voor de juiste tijden zie: Bediening)
Deze historische sluis voorziet duidelijk in een behoefte van de pleziervaart. Jaarlijks worden er meer dan 8.500 schepen geschut.

Er is nog plaats voor nieuwe sluiswachters, klik op het filmpje van De Orkaan of stuur een mailtje naar de secretaris

Aanmelding sluiswachter.

Graag vermelden:

* Naam:

* Leeftijd:

* Telefoon:

* Beschikbaarheid:

* Nautische ervaring: nee / ja, welke: