Tekstvak:  
Ook in 2021 zal de sluis weer door de vrijwilligers bediend worden. 
De bedieningstijden op de volgende data van 09:00 tot 18:00 uur:
vrijdag 02 april t/m maandag 05 april (paasweekend);
vrijdag 09 april t/m zondag 11 april;
vrijdag 16 april t/m zondag 18 april;
vrijdag 23 april t/m zondag 26 september;
Vrijdag 01 oktober t/m zondag 03 oktober;
Vrijdag 08 oktober t/m zondag 10 oktober;
Vrijdag 15 oktober t/m zondag 24 oktober (herstvakantie);
Om er zeker van te zijn dat nog geschut kunt worden dient u uiterlijk 15 min voor de sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn. 

De afmetingen van onze sluis zijn: lang 28,00 meter en 5,10 meter breed.
Over de sluis ligt een vaste brug met een doorvaarthoogte van 3,00 meter, evenals de vaste bruggen aan de Voorzaan en Binnenzaan. 

Er wordt geen sluisgeld geheven maar een vrijwillige bijdrage in het klompje wordt zeer gewaardeerd

Bij dubbel rood is de sluis buiten gebruik.
Meestal is dat buiten de openingtijden, maar ook als het Zaangemaal inwerking is, bijv. na hevige regenval. Er ontstaat dan een zeer sterke stroming voor de sluis.
Als de lichten op dubbel-rood staan en wordt u middels borden boven de doorvaartopeningen verwezen naar de Wilhelminasluis die wel normaal in bedrijf is. 
Het dubbel-rood negeren aan de noordzijde kan i.v.m. de sterke stroming in de invaartopening zeer gevaarlijk zijn.
Buiten de bedieningstijden kunnen de lichten uit zijn

	De lichten aan de zuid– en noordzijde geven aan of u de sluis in mag varen of nog (even) moet wachten.
Aan de noordzijde staat het licht boven de doorvaartopening, aan de zuidzijde aan stuurboord naast de sluisdeuren.
Aan de noordzijde is een tijdelijke werkvloer aangebracht, hierdoor is de doorvaartopening iets lager (2,70 m) en langer dan normaal
 Signalering gebeurt middels een camera.

Tijdens de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis kan het voorkomen dat het invaartlicht aan de zuidkant (kolk in de Voorzaan) op enkel rood staat, ook als de sluisdeuren openstaan. In die gevallen geeft de sluiswachter mondeling aanwijzingen.
Indien de sluislichten niet branden èn er geen verwijzing is naar de Wilhelminasluis kunt u tijdens de bedieningstijden van de sluis doorvaren tot de sluis en dan de aanwijzingen van de sluiswachters volgen.


Nog even een kleine opfrissing.
De lichten regelen de invaart van de sluis, 
één rood licht betekent:	wachten vóór het licht, 
rood- en groenlicht betekent: 	de sluis wordt voor u gereed gemaakt, nog niet invaren.
groenlicht betekent: 	u kunt invaren,
Twee rode lichten: 	sluis wordt niet bediend.
Daarnaast kan de sluiswachter een (afwijkende) aanwijzing geven.
In de sluis zover mogelijk naar voren varen, schip vastmaken en schroef uit het werk (indien mogelijk motor uit). De sluiswachter geeft aan wanneer u mag uitvaren.


Tekstvak: Vanaf maandag 9 november 2020 tot vrijdag 2 april 2021 is de sluis gesloten.